AXA XL uses two forms of cookies on this site:

 1. to enable the site to operate and retain any preferences you set
 2. for analytics to make the site more relevant and easy to use

These cookies do not collect personal information. For more information about our cookie usage, please click here. To comply with EU privacy laws you must consent to our use of cookies.

By using this site, you agree that we can place these types of cookies on your device. If you choose to change your cookie settings you will be presented with this message the next time you visit.

Milieu verzekering

De Europese milieuwetgeving is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd als gevolg van een steeds strengere en complexere wet- en regelgeving, met name voor internationaal georiënteerde ondernemingen. Een omkering van deze trend is momenteel niet te verwachten. Tegelijkertijd groeit het algemene bewustzijn op milieugebied.

Deze gewijzigde juridische en maatschappelijke omgeving stelt steeds zwaardere eisen aan de verzekeringsdekking. Om daaraan te kunnen voldoen, heeft AXA XL met Environmental AXA voor het eerst een uniforme, allesomvattende en op maat gesneden verzekering ontwikkeld.

Anders dan de concepten die al vele jaren bestaan, gaat Environmental AXA uit van een geheel nieuw uitgangspunt: deze innovatieve verzekeringsdekking combineert de milieuaansprakelijkheids- en milieuschadeverzekering in een uniform concept en biedt bovendien een aanzienlijk betere dekking. U kunt Environmental AXA afsluiten als aanvulling op een bij AXA bestaande aansprakelijkheidsverzekering, maar ook als ‘stand alone’-product.


De dekkingsomvang van Environmental AXA:

 • Verzekering van publiekrechtelijke plichten, voor zover deze betrekking hebben op het milieu en de bescherming daarvan
 • Uniforme en zeer vergaande verzekeringsdekking wereldwijd
 • Verzekering van rechtsvorderingen met privaatrechtelijke inhoud vanwege persoonlijke en materiële schade als gevolg van milieuschade
 • Vereenvoudiging en harmonisatie van bestaande milieuaansprakelijkheids- en milieuschadeverzekeringen
 • Significante vermindering van het aantal uitsluitingen
 • Geen dekkingsbeperking voor normaal gebruik
 • Geen verplichte bedrijfsstoringseis
 • Verzekering van eigen schade en grondwatervervuiling
 • Volledige, uniforme en zeer vergaande verzekering van producten en activiteiten na voltooiing van de werkzaamheden via de bedrijfs- en productaansprakelijkheid
 • Verzekering voor het vestigingsrisico: manifestatie
 • Verzekering voor producten en werkzaamheden: schadegebeurtenis
 • Dekkingsuitbreidingen voor opbrengstderving, transport, oude verontreinigingen en vuilstortplaatsen zijn mogelijk

 • Doelgroep: hoofdverzekeringsnemer met vestiging in de Benelux en vestigingen of filialen in het toepassingsgebied van de EU-milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (2004/35/EG). Eventueel ook als mondiaal programma beschikbaar.

  Contact
  Simone te Kamp
  + 31 205043574
  + 31 625012467

  Marie Mahieu
  AXA Corporate Solutions Assurance SA - AXA XL, a division of AXA
  Marie.Mahieu@axaxl.com